NyitólapAlcím: Közönséges differenciálegyenletek, Parciális differenciálegyenletek, Valószínűségszámítás, Komplex függvénytan, Fouriersorfejtés és Laplacetranszformáció.
Téma: Matematika
Pályázat: TÁMOP 0027
Ismertető: A jegyzet a BME gépészmérnöki mesterszak hallgatói számára készült a matematika M1 és M2 tárgyhoz segédletként, mérnök konzulensek közreműködésével. Öt részben – Közönséges differenciálegyenletek, Parciális differenciálegyenletek, Valószínűségszámítás, Komplex függvénytan, Fourier-sorfejtés és Laplace-transzformáció – tárgyalja a gépészmérnöki mesterképzésben szükségesnek ítélt matematika tananyagot. A terjedelmi és időbeli korlátok ellenére igyekeztünk egy matematikailag pontos, ugyanakkor mérnökök számára is szemléletes tárgyalásmódot kialakítani. Ennek megfeleloen a matematikai elmélet ismertetését helyenként mérnöki magyarázatokkal egészítettük ki. Kiemelt fontosságúnak tartottuk az ismeretek alkalmazását a gyakorlatban, így a probléma megoldó képesség fejlesztését is. Az öt témakör, jóllehet tartalmaz közös pontokat, egymástól függetlenül is olvasható. Az átadni kívánt ismeretek adott esetben eltéro absztrakciós szintje, valamint az alkalmazásuk ˝ módjában mutatkozó különbség némiképp eltéro szerkesztést tett szükségessé. Minden rész- ˝ ben közös, hogy az elméleti összefoglalást boséges kidolgozott példaanyag követi. Minden témakörhöz megadunk további gyakorló feladatokat is. Az elméleti összefoglalókban a BSc-s szigorlatokon elvárt szinthez igazodtunk, ugyanakkor arra is törekedtünk, hogy a leírtak mélyebb megértése képessé tegye az olvasót a szakirodalom késobbi, esetleges önálló ˝ tanulmányozására. A jelenleg a tavaszi félévben oktatott matematika M1 tárgy anyagába tartozik a való- szín˝uségszámításról, a komplex függvénytanról, illetve a Fourier-sorfejtés és Laplacetranszformációról írott elso három rész, míg az ˝ oszi félévben tartott matematika M2 tárgy ˝ anyaga a közönséges és parciális differenciálegyenletek. Ennek megfeleloen az öt részt két – közel azonos terjedelmű – nagyobb egységbe csoportosítottuk. Azok a hallgatók, akik a tavaszi félévben kezdik meg tanulmányaikat, a fejezetek sorrendjében haladnak végig az anyagon, míg az ősszel kezdők a jegyzet második nagy egységében található témaköröket tanulják eloször.
Szerzők: Garay Barna
Bálint Péter
Kiss Márton
Lóczi Lajos
Nagy Katalin
Nágel Árpád
Kulcsszavak: komplex függvénytan
Fourier-sorfejtés
Közönséges differenciálegyenlet
Valószínűségszámítás
Laplace-transzformáció
Parciális differenciálegyenlet
Szakok: Matematika mérnököknek MSC -> Gépészmérnöki MSC -> Gépészkari matematika