NyitólapAlcím: Matematikus és fizikus hallgatóknak
Téma: Matematika
Pályázat: TÁMOP 0027
Ismertető: Az Olvasó most egy egyetemi jegyzetet tart a kezében, vagy néz a számítógépe képernyõjén. E jegyzetet a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tartott numerikus módszerek kurzusainkhoz írtuk. Az írás során mindvégig azt vettük figyelembe, hogy a jegyzet segítségével hallgatóink alapos ismereteket tudjanak elsajátítani a tárgy témájában és egyben eredményesebben tudjanak felkészülni a vizsgákra. A jegyzet elején összefoglaljuk a szükséges elõismereteket. Ezután a matematikai modellalkotással foglalkozunk, részletesen kitérve a számítógépes számábrázolásra és az ebbõl eredõ hibákra. Ezután a klasszikus numerikus analízis egyes fejezeteit nézzük sorra: numerikus lineáris algebra, polinominterpoláció, numerikus deriválás és integrálás, közönséges differenciálegyenletek kezdeti- és peremérték-feladatai. A jegyzetet a parciális differenciálegyenletek véges differenciás megoldásainak bemutatásával zárjuk. A jegyzetbe nem akartunk több dolgot belezsúfolni, mint amirõl egy két féléves kurzus során az elõadásokon is szó lehet, de igyekeztünk azért az érdeklõdõ hallgatóknak is kitekintést nyújtani az elõadások anyagán túlmutató elméletek felvillantásával vagy az ezeket tárgyaló irodalom megadásával. Mivel ez a jegyzet elektronikus formában lesz elérhető, így kihasználtuk azokat a lehetõségeket is, amiket az elektronikus forma megenged. gy számos helyen megadtunk internethivatkozásokat valamilyen szemléltető programhoz, bővebb leíráshoz vagy életrajzhoz.
Szerzők: Horváth Róbert
Faragó István
Kulcsszavak: numerikus lineáris algebra
numerikus módszerek
interpoláció
numerikus deriválás és integrálás
differenciálegyenletek numerikus megoldása
Szakok: MSC Matematikusoknak -> Alkalmazott matematikus MSC -> Alkalmazott analízis modul