NyitólapAlcím:
Téma: Matematika
Pályázat: TÁMOP 0027
Ismertető: A tananyag feladata, hogy megismertesse az olvasót az – élettelen fizikai rendszerekhez képest sokkal összetettebb – biológiai rendszerekben (élő szervezetekben) érvényesülő (pl. azok felépítését, működését, fejlődését meghatározó) alapvető fizikai törvényszerűségekkel és példákkal illusztrálja az ilyen biológiai rendszerek fizikai modellezését.
Szerzők: Barócsi Attila
Kulcsszavak: biofizika
ingerületi folyamatok
ASEP modellek
receptorok
sejtciklus
„közlekedésszerű” mozgások
irreverzibilis termodinamika
ioncsatornák
feszültség-clamp
molekuláris motorok
genetikai kód
biológiai makromolekulák
biológiai membránok
foto-gerjesztett molekulák
fotoszintézis
Szakok: Interdiszciplináris -> Fizika MSC -> Orvosi fizika