NyitólapAlcím: Problems in experimental physics
Téma: Fizika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: A kísérleti fizika példatár a BME Fizikus BSc képzés első három féléves kísérleti fizika gyakorlati tárgyainak tananyagát dolgozza fel a tanórán szereplő feladatokra koncentrálva. A feladatok teljes megoldásán kívül az önállóan gyakorolni kívánó hallgatók részére elérhető csak a végeredmény vagy egy útmutatás is. A feladatokat színes ábrák illusztrálják, és a képletek is a nyomtatott formának megfelelően jelennek meg az internetes felületen. Mozgástan, erőtan, mechanika, pontrendszerek, merev testek, energia, folyadékok, rugalmasság, rezgések, hullámok. Erőhatások elektromos erőtérben, elektromos térerősség, elektromos potenciál, dielektrikumok, Gauss-tétel. Kapacitás, kondenzátorok. Elrendezések energiája, vezetőképesség, áramsűrűség, Biot-Savart-törvény, gerjesztési törvény, erőhatások mágneses térben, mágneses térerősség. Kölcsönös és öninduktivitás, az indukció törvénye, mozgási indukció, Mágneses tér energiája, váltakozó áram, eltolási áram. Ideális gáz, kinetikus gázelmélet, transzportfolyamatok, Newton-féle hővezetés, ideális gáz állapotváltozásai, termodinamika I. főtétele, Van der Waals-gáz, hőtágulás, fajhő, körfolyamatok, Carnot-körfolyamat, hűtőgép, hőszivattyú, entrópia, termodinamika II. főtétele, adiabata, Gibbs-paradoxon, termodinamika III. főtétele, homogén rendszerek, termodinamika differenciálegyenletei, Maxwell-relációk, fázisátalakulások, Clausius-Clapeyron-egyenlet, Clapeyron-egyenlet, fázisok egyensúlya, kvantummechanika, fekete test sugárzása, Compton-szórás, visszalökődés, Bohr-modell.
Szerzők: Gombkötő Balázs
Bácsi Ádám
Beleznai Szabolcs
Gál Tamás
Sarkadi Tamás
Stippinger Marcell
Bernáth Bence
Sweidán Omár
Kulcsszavak: Erőtan
Kapacitás, kondenzátorok
Mágneses tér energiája
Váltakozó áram
kinetikus gázelmélet
hullámok
Entrópia, II. főtétel
Állapotváltozás, I. főtétel
Rugalmasság, folyadékok
Elektromos térerősség
Elektromos potenciál
Pontrendszerek
Körfolyamatok
rezgések
Mágneses térerősség
Erőhatások mágneses térben
Eltolási áram
Gauss-tétel
Kölcsönös és öninduktivitás
Merev testek
Az indukció törvénye, mozgási indukció
Dielektrikumok
Homogén rendszerek
Mozgástan
fajhő
Vezetőképesség, áramsűrűség
Erőhatások elektromos erőtérben
Biot-Savart törvény, gerjesztési törvény
Munka, energia
Elrendezések energiája
Szakok: BSC Fizikusoknak -> Természettudományi kar, Fizika BSc szak