NyitólapAlcím: Algorithmic models and statistical learning
Téma: Matematika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: Jegyzetünk azoknak a hallgatóknak készült, akik matematikai statisztika és többváltozós statisztika tanulmányaik után szeretnék megismerni a modern statisztikai modelleket és módszereket is. Ilyen módon a tankönyv egy, a modern statisztikai módszerek iránt érdeklődő hallgatók számára a BME-n kétévente tartott kurzus anyaga, de használható témalabor vagy diplomamunka készítéséhez is, illetve az elméleti részek kihagyásával a leírt algoritmusok nagyméretű adatrendszerek adatbányászatával foglalkozó szakemberek számára is hasznosak lehetnek. Az algoritmikus modellek köre egyre terjed, itt csak a legfontosabbakat foglaltuk össze, de utalunk egyéb, hasonló célú eljárásokra, illetve bőséges szakirodalmat közlünk a részletek iránt érdeklődőknek.
Szerzők: Bolla Mariann
Cicsman József
Kulcsszavak: EM-algoritmus hiányos adatrendszerekre
varianciaanalízis
Reprodukáló magú Hilbert-terek
EM-algoritmus
ACE algoritmus
ACE-algoritmus általánosított regresszióra
Spektrális klaszterezés
Dinamikus faktoranalízis
varianciaanalízis általános modelljei
faktoranalízis
Szakok: MSC Matematikusoknak -> Sztochasztika szakirány