NyitólapAlcím: Descriptive geometry through examples
Téma: Matematika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: Az elektronikus jegyzet a korábbi Ábrázoló geometria példákon keresztül című elektronikus példatár folytatása. Ebben a második részben a szerzők a korábbi felépítést követik: a kitűzött feladatokat közérthetően, modellek és dinamikus ábrák segítségével szemléltetik és világítanak rá az ábrázoló geometriai módszerek és eljárások térgeometriai hátterére. A jegyzet mindazon mérnökhallgatók számára hasznos, akik az első rész fejezetein túlnyúló ábrázoló geometriai tanulmányokat folytatnak. A példatár számos, a gyakorlathoz kötődő feladatot tartalmaz, melyek megoldása során egyéb ábrázolási módszereket (ferde ill. merőleges axonometria, perspektíva, mérőszámos ábrázolás) is megismerünk. A jegyzet az alábbi témaköröket tárgyalja részletesen: szemléletes kép készítése különféle ferde axonometriában és Monge-rendszerben. A leforgatás elve. Merőleges axonometrikus ábrázolásmód. Testépítés méretes szerkesztésekkel illetve képsíktranszformációval. Forgásfelületek áthatása Monge-féle ábrázolásban. Hengerek, kúpok kiterítése; a modellezés alapjai. Bevezetés a gyakorlati perspektívába. Körök ábrázolása frontális illetve merőleges axonometriában, forgásfelületek axonometrikus képei. Kör és forgásfelületek ábrázolása perspektívában. A mérőszámos (kótás) ábrázolás alapjai, rézsűfelületek konstruálása. Síklapú test árnyékszerkesztése axonometriában. Görbe felületek árnyékszerkesztése Monge-féle kétképsíkos ábrázolásban. A mozgásgeometria alapvető görbéi: ruletták. A feladatok leírása bármely PDF-olvasóval megjeleníthető, kinyomtatható. A videók DivX kodekkel kódolt AVI fájlok, amelyek bármely médialejátszóval lejátszhatók. A fájlok off-line is használhatóak, a merevlemezre vagy pendrive-ra mentett dokumentumok és videók már internetkapcsolat nélkül is megtekinthetők.
Szerzők: Bölcskei Attila
Katona János
Kulcsszavak: Testépítés képsíktranszformációval
Testépítés méretes szerkesztésekkel
Forgásfelületek axonometrikus képei
Leforgatás, merőleges axonometria
Két henger áthatása
Perspektíva
Körök frontális axonometriában
Monge ábrázolás
frontális axonometria