NyitólapTéma: Matematika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: Versenyfelkészítő anyagok Versenyfelkészítő anyagok geometriából Versenyfelkészítő anyagok egyváltozós analízisből Versenyfelkészítő anyagok többváltozós analízisből Versenyfelkészítő anyagok lineáris algebrából Versenyfelkészítő anyagok számelméletből Az egyváltozós analízis mérnöki alkalmazásai Az többváltozós analízis mérnöki alkalmazásai Vektoranalízis mérnöki alkalmazásai Differenciálegyenletek Differenciálegyenletek közelítő megoldásai Önellenőrzést segítő elméleti tesztek Önellenőrzést segítő tesztfeladatok Módszertani jegyzetek
Szerzők: Máthé László
Kulcsszavak: DNS lánc különös ábrája egy négyzetben
Fraktálgeometria
Képtömörítő eljárás a számítógépes grafikában
Halmazelmélet viharos születése: a Cantor halmaz
Halmazok uniójának távolsága
Megmérhetetlen mintázatok
Kontraktív függvények
Fraktáldimenzió, boxdimenzió
Káotikussá váló sorozatok
Koch görbe
Sierpinski szőnyeg
Távolság (metrika) és határérték
Fraktálnövekedés
Iterált függvényrendszer
Kontraktiv halmazfüggvény
Halmazok távolsága
attraktor "érdekes" részhalmazai
Önhasonló és önaffin halmazok
Szakok: Tehetséggondozás