NyitólapAlcím: Probability theory 1.for mathematicians and physicists
Téma: Matematika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: Ez a jegyzet elsősorban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem matematikus és fizikus BSc képzés Valószínűségszámítás 1. kurzus hallgatóinak készült. Egyelőre a főbb elméleti alapok ismertetésére és néhány alap-példára terjed ki, a példák és a gyakorló feladatsorok terjedelme erősen korlátozott. Ez a jegyzet semmiképp sem helyettesíti az előadásokat és a gyakorlatokat, inkább azok mellé ad egy kis segítséget. Ez a jegyzet jelentős részben Sheldon Ross könyvén, valamint Tóth Bálint kéziratos jegyzetén illetve feladatsorain (lásd alább) alapul. Az anyag felépítése, sorrendisége főként az előbbit követi. Sok helyen azonban részletesebb leírást adtunk a matematikai háttérről, egyes tételeket vagy jelenségeket mélyebben tárgyaltunk. Ezekben az esetekben főként Tóth Bálint jegyzetére támaszkodtunk. Példákért és feladatokért szintén vegyesen fordultunk a két műhöz, illetve rajtuk kívül más forrásokhoz is. Köszönetet mondunk Ferenci Tamásnak, Komjáthy Júliának, Ráth Balázsnak, Szabolcs Barnabásnak, Szász Domokosnak, Tóth Imre Péternek és Valkó Benedeknek akik segédanyagokkal, sok hasznos észrevétellel, illetve a feladatok kidolgozásában voltak segítségünkre a jegyzet írása során.
Szerzők: Balázs Márton
Kulcsszavak: Centrális határeloszlástétel
Együttes eloszlások
Valószínűségszámítás alapjai
Diszkrét valószínűségi változók
Nagy számok erős törvénye
Bayes tétel
Nagy számok gyenge törvénye
A várható érték tulajdonságai
Kombinatorikai összefoglaló
Feltételes valószínűség
Folytonos valószínűségi változók
Szakok: BSC Fizikusoknak
BSC Matematikusoknak