NyitólapAlcím: Problems in solid state physics
Téma: Fizika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: A jelen szilárdtestfizika példatár fizikus hallgatók részére íródott és a szilárdtestfizika alapvető témaköreihez kapcsolódó feladatokat tartalmaz, az esetek többségében részletesen ismertetett megoldással együtt. Az egyes fejezetek elején szereplő, a témakörökhöz kapcsolódó rövid bevezetők célja az alapfogalmak felelevenítése.
Szerzők: Kézsmárki István
Bácsi Ádám
Kanász-Nagy Márton
Kulcsszavak: Fononok állapotsűrűsége
Kristályok forgatási és tükrözési szimmetriái
Közel szabad elektronok diszperziós relációja
Elektronok Dirac-delta potenciálsorban
Kristályszerkezet
Rácsrezgések
Rugalmas szórás kísérletek
Debye-Waller-faktor, véletlen ötvözetek szórási képe
Szakok: BSC Fizikusoknak