NyitólapAlcím: Examples for electrical engineering applications of mathematics
Téma: Matematika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: A példatár villamosmérnök-hallgatók számára kíván segítséget nyújtani a legfontosabb matematikai eszközök megismerésében és készségszintű alkalmazásának elsajátításában. Nem vetélytársa, sokkal inkább kiegészítője kíván lenni a számos, Műegyetemen ma létező matematika példatárnak: a jegyzet fő célkitűzése, hogy kapocs legyen a matematika tantárgyak anyaga és a villamosmérnöki szaktárgyak által igényelt matematikai keret között. A legtöbb példát így a villamosmérnöki alkalmazásra utaló megjegyzésekkel láttuk el.
Szerzők: Bilicz Sándor
Kulcsszavak: Laplace- és z-transzformáció
integrálszámítás
Matlab programok
Vektoralgebra, vektoranalízis
Differenciálegyenletek
Nemlineáris egyenletek
Lineáris algebrai egyenletrendszerek
Fourier-sor és Fourier-transzformáció
Műveletek komplex kifejezésekkel
differenciálszámítás
Szakok: BSC mérnököknek -> Villamosmérnöki kar