NyitólapAlcím: Nanophysics knowledge base
Téma: Fizika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: A nanofizika rohamosan fejlődő tudományága alapvetően határozza meg a mindennapjainkat az egyre tágabb területeken megjelenő nanotechnikai újításoknak köszönhetően. Ezt a gyors fejlődést csak a szakirodalom folyamatos feldolgozásával lehet nyomon követni, a – jelenleg csak idegen nyelven rendelkezésre álló – szakkönyvekből is pár év elteltével már hiányoznak az alapvető jelen-tőségű legfrissebb eredmények. Az ELTE és BME természettudományi karainak együttműködésével egy Magyarországon egyedü-lálló nanofizikai iskola alakult ki. A két egyetem nanofizika iránt érdeklődő hallgatói széleskörű oktatást kapnak a nanofizika területén mind az elméleti alapokról, mind a legfrissebb kísérleti eredményekről mintegy 12 nanofizika témájú tárgy keretében. Ezen tárgyak oktatói a TÁMOP tananyagfejlesztési pályázat keretében egy átfogó nanofizikai tu-dásbázist hoztak létre. Ez a tudásbázis nem konkrét tárgyak tananyaga, hanem egy átfogó, a nanofizika legfrissebb eredményeit felvonultató ismeretterjesztő e-learning anyag, mely segítséget nyújt a nanofizika iránt érdeklődő hallgatóknak és kutatóknak a legfrissebb eredmények és bevált nanofizikai módszerek közötti tájékozódásban.
Szerzők: Sebők Béla
Halbritter András
Magyarkuti András
Kiss Gábor
Mihály György
Csonka Szabolcs
Kulcsszavak: Kvantált Hall-jelenség
Nanoszerkezetek előállítási és vizsgálati technikái
Landauer-formula
Kvantumpöttyök
Transzport nanovezetékekben
Interferencia és dekoherencia nanoszerkezetekben
Vékonyréteg leválasztás
Spintronika
Zajjelenségek nanoszerkezetekben
Vezetőképesség-kvantálás
Szakok: PHD fizikusoknak
BSC Fizikusoknak -> Természettudományi kar, Fizika BSc szak
BSC Fizikusoknak
MSc fizikusoknak -> Természettudományi kar, Fizikus MSc szak
MSC mérnököknek