NyitólapAlcím: feladatgyűjtemény továbbfejlesztés
Téma: Matematika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: A feladatgyűjtemény a mérnök alapképzés számára készül. Halmazelmélet Halmazaritmetika Hatványhalmaz, számosság Topológiai alapfogalmak Többváltozós függvények Értelmezési tartomány, geometriai reprezentáció Határérték, folytonosság, differenciálhatóság Taylor formula, teljes differenciál, érintősík Szélsőértékkeresés Kettős és hármas integrál (Descartes-féle koord) Kettős és hármas integrál (Henger, gömb, stb. koord) Improprius integrálok Kettős és hármas integrál alkalmazásai Végtelen sorok Numerikus sorok Valós függvénysorozatok Valós függvénysorok Hatványsorok Ortogonális függvényrendszerek, Fourier-sorok Lineáris algebra A valós geometriai tér, Rn, Cn vektorai Lineáris egyenletrendszer elemi úton Mátrixaritmetika Determinánsok Lineáris leképezések és mátrixaik Mátrixok tulajdonságai Tenzorok R3-ban
Szerzők: Szép Gabriella
Kulcsszavak: Többváltozós szélsőérték
Többváltozós Taylor-polinom
Többváltozós függvény
Hatványhalmaz
Kettős integrál
determináns
Vektorváltozós függvény
Számosság
függvény határérték
Halmazaritmetika
Gradiens
differenciálszámítás
Szakok: Matematika mérnököknek BSC -> Minden BSC szak -> Matematika2 (A2)