NyitólapAlcím: Experimental physics 3
Téma: Fizika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: A jegyzet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a másodéves fizikus hallgatók-nak tartott Kísérleti Fizika III. tantárgy anyagát tartalmazza. Ez a tárgy egy négy féléves kurzus harmadik része, a Kísérleti Fizika I. (klasszikus mechanika) és a Kísérleti Fizika II. (klasszikus elektromágnességtan) tantárgyak után és a Kísérleti Magfizika előtt. A jegyzetben két témakörrel foglalkozunk, az egyik a Termodinamika, a másik A kvantummecha-nika alapjai címekkel foglalható össze. A Termodinamika részben az empirikus hőmérséklet beve-zetése után először áttekintjük a mikroszkopikus, az anyag összetevőinek valószínűségi leírásán alapuló ideális gázokra vonatkozó kinetikus gázelméletet, majd rátérünk a fenomenologikus termo-dinamika tárgyalására, ahol épp ellenkezőleg, a makroszkopikus tapasztalatok alapján felállított tör-vényeket és azok következményeit vizsgáljuk. Harmadrészt ízelítőt adunk a statisztikus fizikából, ami ismét a nagyszámú alkotórész felőli statisztikus megközelítés, már nem csak (ideális) gázokra, hanem bármilyen anyagra, akár kvantummechanikával leírtakra is. A kvantummechanika alapjai részben áttekintjük a kvantummechanikához vezető kísérleteket, az azokra adott magyarázatokat, egyszóval a folyamatot, ami a klasszikus fizikai gondolkodásunkat átvezette a kvantummechanikába.
Szerzők: Újsághy Orsolya
Kulcsszavak: részecske-hullám
Schrödinger egyenlet
spin
kinetikus gázelmélet
van der Waals gáz
Euler egyenletek
többkomponensű rendszerek
Maxwell-relációk
II. Főtétel
ideális gáz
I. Főtétel
transzportfolyamatok
H-atom
Szakok: BSC Fizikusoknak -> Fizikus BSC