NyitólapAlcím: Atom and molecular physics
Téma: Fizika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: Ez a jegyzet a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem fizikus szakának mester kurzusain oktatott „Atom- és molekulafizika” nevű tárgyhoz kapcsolódik. Azzal a céllal íródott, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak sokrészecskés rendszerek kvantummechanikai tanulmányozásában. A heti 2 óra előadást és 1 óra gyakorlatot tartalmazó 1 féléves kurzus során a hallgatók megismerkednek az atom- és molekulafizika alapfogalmaival és a Hartree-Fock-Roothaan-módszer valamint a sűrűségfunkcionálos módszer formalizmusával. Ezen kurzus után a hallgatóknak nem tűnnek érthetetlennek az abinitio módszerrel készült közlemények, és megfelelő specializáció esetén hozzá-láthatnak a korrelációs energiát is tartalmazó módszerek tanulmányozásához is. A tárgy feltételezi az egyrészecskés rendszereket tárgyaló kvantummechanikai ismereteket, amiket a hallgatók valamely alapszak elvégzésével szereztek meg. Azok részére, akik nem rendelkeznek ezen ismeretek kellően mély használatával, az irodalomjegyzékben megadtunk néhány hasznos munkát.
Szerzők: László István
Udvardi László
Kulcsszavak: kvantumkémia
molekulafizika
Hartree-Fock-módszer
variációs módszerek
LCAO
Atomfizika
sűrűségfunkcionálos módszer
SCF
ab initio módszer
Hartree-Fock-Roothaan-módszer
Szakok: MSc fizikusoknak -> Természettudományi kar, Fizikus MSc szak
MSc fizikusoknak -> Természettudományi kar, Fizikus MSc szak -> Atom- és molekulafizika