NyitólapAlcím: Statistical physics
Téma: Fizika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: A jegyzet célja, hogy megismertesse a fizikus BSc hallgatókat a statisztikus fizika alapjaival. Tárgyalja az egyensúlyi statisztikus fizika alapjait, az ideális kvantumgázokat. Betekintést ad a kölcsönható rendszerek és a fázisátalakulások elméletébe. A jegyzet kitér a nemegyensúlyi rendszerek elméletének megalapozására és a sztochasztikus folyamatok egyszerűbb eseteire. A jegyzet valamelyest meghaladja a szokásos, alapozó elméleti fizikai kurzus anyagát, de a szerzők tapasztalata szerint leadható (és megtanulható), ha nem marad el egynél több óra a félév során. Ez különösen igaz a kétszintű képzés bevezetése óta, amikor a négy féléves elméleti fizika a BME-n csak az egyik szak-irányon kötelező, a többin egy ,,Elméleti fizika” két szemeszteres tárgy helyettesíti, jóval szűkebb tematikával.
Szerzők: Kertész János
Zaránd Gergely
Deák András
Kulcsszavak: A statisztikus fizika alapjai
Nemegyensúlyi statisztikus fizika
Kölcsönható rendszerek I: Kvázirészecskék
Kölcsönható rendszerek II.
Szakok: BSC Fizikusoknak -> Természettudományi kar, Fizika BSc szak