NyitólapAlcím: Theoretical physics 1
Téma: Fizika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: A lefedett anyag: Anyagi pont newtoni mechanikája, impulzus, impulzusmomentum, konzervatív erők, energia. Pontrendszerek mechanikája, a mozgásintegrál. Kényszerek, általánosított koordiná-ták, a mechanika elvei. Merev testek. Folytonos közegek. Rugalmas testek mechanikája, a feszültségtenzor. Hullámegyenlet. Ideális és viszkózus folyadékok. Maxwell-egyenletek. Szigetelők, vezetők (stacionárius) áramok. Statikus elektromos és mágneses tér. Skalár- és vektorpotenciál. Időfüggő elektromos és mágneses tér. Elektromágneses hullámok. Elektromágneses tér anyagi közegben. Az elektromágneses tér energiája és impulzusa. Kiadó: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar
Szerzők: Orosz László
Török János
Unger Tamás
Kulcsszavak: Időfüggő elektromos és mágneses tér
Maxwell-egyenletek
konzervatív erők
Hullámegyenlet
elméleti elektrodinamika
Anyagi pont newtoni mechanikája
Rugalmas testek mechanikája
Ideális és viszkózus folyadékok
mozgásintegrál
Szigetelők, vezetők (stacionárius) áramok
elektromágneses tér energiája
Merev testek
Skalár- és vektorpotenciál
impulzus
Pontrendszerek mechanikája
Elektromágneses tér anyagi közegben
elméleti mechanika
Elektromágneses hullámok
Statikus elektromos és mágneses tér