NyitólapAlcím: Experimental physics 2
Téma: Fizika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: Ez a könyv a BME fizikus hallgatói számára készült, négy fejezetből álló Kísérleti Fizika sorozat második kötete, amely az elektromosság, mágnesség és a relativitáselmélet alapjaival ismerteti meg az Olvasót. A tankönyv a BME Fizikus alapképzésében elhangzó Kísérleti Fizika 2. előadás anyagát dolgozza fel egységes formában, az előadáson bemutatott legfontosabb kísérletek leírásával ki-egészítve. A tankönyv anyaga nem fed át teljes egészében a szóbeli előadás évről évre változó, fej-lődő tartalmával, helyenként annál részletesebb magyarázatokat, kitekintéseket tartalmaz, míg más-hol annál egyszerűbb számításokat, vagy attól eltérő gyakorlati példákat és alkalmazásokat ír le. A könyv olvasása értelemszerűen nem pótolja az előadás követését, amelyben a kísérletek és az elmé-leti jellegű számítások során a Hallgató szeme láttára tárulnak fel az elektromágnesség és a relativi-táselmélet alaptörvényei.
Szerzők: Tóth András
Kálmán Péter
Koppa Pál
Kulcsszavak: mágnesség
Elektromosság
Relativitáselmélet
Szakok: BSC Fizikusoknak -> Természettudományi kar, Fizika BSc szak