NyitólapAlcím: Multilinear and homological algebra with applications
Téma: Matematika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: A multilineáris és homologikus algebra a modern matematika egyik alapvető nagy hatótávolságú eszköze, amely sok matematikus eszköztárához hozzátartozik. A jelen jegyzet ebbe a témakörbe ad egy egyszerű bevezetést, nem törekedve a teljességre, viszont alkalmazkodva a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem matematikusképzésének a sajátosságaihoz. Példának okáért a homologikus algebrának az alkalmazások szempontjából igen fontos haladóbb fejezeteiről, mint például a spektrális sorozatok vagy a derivált kategóriák elmélete, itt nem ejtünk szót, cserében az ismeretett irodalomban több helyen is előkerülnek. A jegyzet a szerzőnek a BME Természettudományi Karán tartott "Kommutatív algebra és algebrai geometria", "Bevezetés az algebrai topológiába", és "Homologikus algebra" címmel tartott előadásaira, illetve az Albert-Ludwigs-Universität Freiburg egyetemen "Algebra und Geometrie vollständig integrabler Systeme" címel tartott előadásaira alapul, ezenkívül háttérként szolgál BME TTK-n tartott "Multilineáris algebra" és "Haladó lineáris algebra" tárgyakhoz is. Az ismertetett matematikai anyag mára lényegében kanonikussá vált, ami egyre inkább a prezentációra is vonatkozik, így a szerző hozzájárulása a létező irodalomhoz nem jelentős.
Szerzők: Küronya Alex
Kulcsszavak: Majdnem komplex struktúrák és Kähler-sokaságok
Multilineáris algebra
Homologikus algebra és algebrai topológia
Komplex struktúrák vektortereken
Szimplektikus lineáris algebra
Szimplektikus algebra és geometria
A szinguláris homológiaelmélet elemei
Tenzorszorzat
Szakok: MSC Matematikusoknak