NyitólapAlcím: Electrodynamics and theory of relativity
Téma: Fizika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: A klasszikus elektrodinamika elméleti áttekintését adja a jegyzet. Elsősorban a harmadéves fizikus hallgatók tanrendjéhez tartozó tárgy követelményeihez igazodik a feldolgozott anyag, de szélesebb közönség számára is szólni kíván. A felhasznált matematikai eszközöket külön fejezetekben, függe-lékekben tárgyalja, ez megkönnyíti az ezen a területen kevésbé otthonosan mozgó olvasónak is a jegyzet anyagának követését. A jegyzet először az elektrosztatikában az elektromos tér Maxwell-egyenleteit, az elektromos potenciál Poisson- illetve Laplace-egyenletét tekinti át, ezek megoldását tárgyalja határfeltételekkel, különböző koordinátarendszerekben, vákuumban és anyag jelenlétében. A mágnetosztatikában a Maxwell-egyeneleteket, a vektorpotenciálra vonatkozó egyenleteket vizs-gálja szintén határfeltételekkel, vákuumban és anyag jelenlétében. Az időfüggő Maxwell-egyenletek megoldásában a kvázistacionárius közelítést, a szabad elektromágneses hullámok terje-dését tárgyalja, végigtekinti a hullámmechanika alapjait, a frekvenciafüggő törésmutató követezményeit. Felírja az elektromágneses rendszerek energia- és impulzus mérlegegyenletét. A források által keltett elektromágneses terek vizsgálata a retardált és avanzsált Green-függvények felírásával kezdődik, a dipól- és multipól sugárzások tárgyalása, a Lienard-Wiechert potenciálok vizsgálata következik, tárgyalja annak szögeloszlását és spektrumát. Utána az elektromágneses hul-lámok szórását tekinti át a jegyzet, majd a Cserenkov és átmeneti sugárzás leírása következik. Vé-gül a relativisztikus elektrodinamika tárgyalásával ér véget a jegyzet. Ezt egy függelék követi, ahol a matematikai részeletek tárgyalása található.
Szerzők: Orosz László
Jakovác Antal
Takács Gábor
Kulcsszavak: Laplace-egyenlet
Maxwell-egyenletek
Green-függvények
Elektrosztatika anyag jelenlétében
Relativisztikus elektrodinamika
Poisson-egyenlet határfeltételekkel
Relativitáselmélet
gömbi- és hengerkoordináták
Cserenkov- és átmeneti sugárzás
Kvázistacionárius közelítés
Liénard-Wiechert potenciálok
Magnetosztatika
görbevonalú koordinátarendszerek
áram
Töltéseloszlások elektrosztatikája
Szakok: BSC Fizikusoknak -> Természettudományi kar, Fizika BSc szak