Segítség a kereséséhez Segítség a kereséséhez
NyitólapPályázat:
Cím:
Szerző:
Bárhol a szövegben:
Alcím: Mathematics for architects
Téma: Matematika
Pályázat: TÁMOP 0064 - BME
Ismertető: Ez a jegyzet főként (de nem kizárólag) építészmérnök hallgatók számára készült és az Építészek matematikája I. folytatása, melyet igyekeztünk megoldott feladatokkal érthetőbbé, kézzelfoghatóvá tenni. Válogatott fejezetek ezek a matematika gazdag tárából, melyek arra hivatottak, hogy a matematika szépségére, alkalmazhatóságára fölhívják a hallgatók figyelmét. Arra is, hogy ha valaha komolyabb matematikai problémával kerülnek szembe, egyáltalán kitalálhassák, melyik úton érdemes elindulni. Az anyag szerteágazó, színes, némelyik témakör alaposabb megértéséhez évekre lenne szükségünk, mi most mégis bevállaljuk, hogy - ha érintőlegesen is - minél többet elmeséljünk ebben a jegyzetben, bemutatva a feladatok megoldásához nélkülözhetetlen elméleti összefoglalást. Sok mindenről szó esik ebben a kidolgozott mintapéldákkal, gyakorló feladatsorokkal tarkított jegyzetben, ugyanakkor sok minden ki is marad belőle.
Szerzők: Fülöp Ottilia
Barabás Béla
Kulcsszavak: Kétváltozós függvények differenciálszámítása
Térgörbék
Négyzetes mátrixok sajátértékei és sajátvektorai
Differenciálegyenletek
Felületek
komplex számok
lineáris egyenletrendszerek
többváltozós függvények
Kétváltozós függvények integrálszámítása
Szakok: Építészmérnöki matematika