A szakmai koordinátorok feladatai:

A szerzőkkel kötendő szerződések előkészítése (határidő 2012. június 15.)

Ennek érdekében: a többszerzős művek honoráriumára vonatkozó belső arányok rögzítése, a részhatáridőre a teljesítés százalékának megállapítása, a lektorok személyének rögzítése.

Felülvizsgálat változásbejelentés miatt

Kérjük, hogy VIZSGÁLJÁK FELÜL a gondozott tananyagok esetén, hogy nem várható-e 20%-nál nagyobb eltérés a tervezés és a megvalósítás között? Különösen fontos ez a terjedelemnél (kérjük leütésben, ill. szerzői ívben megadni a tervezett terjedelmet) de az sem jó, ha az animációk, a multimédia, vagy a programok száma túltervezett (jobb, ha kevesebb szerepel, mintha változást kell bejelenteni). Ha szükséges, akkor konzultáljunk ez ügyben az érintett szerzőkkel, hiszen a szerzőknek kell majd aláírni rövidesen a belső megbízási szerződést, ahol az A9 Adatlap mellékletként szerepel!

2.       Ha már úgyis kapcsolatba lépnek a szerzőkkel, kérdezzenek rá a következőkre:
a)      Milyen a tananyag jelenlegi készültségi foka?
Ezt azért fontos tudni, mert tervezni kell, hogy várhatóan melyik negyedévben (a projekt kezdete 2012. 04. 01) fejezi be a szerző a munkát. A kész elfogadott műre, a befejezést követően, hamarosan le lehet hívni a teljes szerződéses összeget.  A munka felének átvétele után részfizetés lehetséges.
b)      Kívánja-e a szerző, hogy szerződést kössünk a tananyag lektorálására (ezzel a részére beígért pénz kb. 10% -kal csökken) (erről majd egy Nyilatkozat kell a lektortól).
 
A lektorról a következő szerepel a feltételek között:
Kötelező más, az adott projektben nem konzorciumi partner hazai vagy külföldi intézményből felkért tananyagonként legalább egy szaklektor megbízása (egy lektor több tananyagot is lektorálhat).
 

HATÁRIDŐ: 2012. április 1.

3.       Tóth Laci előadásán ígértük, hogy küldünk számára minta LaTeX file-okat a tothl@math.bme.hu címre.  Amennyiben a határidőig nem kap Laci fájlt, úgy fogjuk tekinteni, hogy a szerzőnek nincs speciális igénye, elfogadja a közösen kialakított preambulumot.

 

 

 

 

   
 BME TTK Matematikai Intézet