1 Kísérleti fizika 1. PDF HTML XML
2 Kísérleti fizika 2. PDF HTML XML
3 Kísérleti fizika 3. PDF HTML XML
4 Elméleti fizika 1. PDF HTML XML
5 Elméleti fizika 2. PDF HTML XML
6 Mechanika PDF HTML XML
7 Elektrodinamika és relativitáselmélet PDF HTML XML
8 Kvantummechanika PDF HTML XML
10 Szilárdtestfizika Példatár PDF HTML XML
11 Fizika I PDF HTML XML
12 Fizika II PDF HTML XML
13 Fizika III PDF HTML XML
14 Problemen für Physik 1 und 2 PDF HTML XML
15 Atom- és molekulafizika MSc PDF HTML XML
16 Kísérleti magfizika PDF HTML XML
17 Nagyfelbontású vidó fizikai kísérletekről Wikimédia HTML  
18 Kísérleti fizika példatár Wikimédia HTML  
19 Fizika laboratórium Wikimédia HTML  
20_1 Nanofizika tudásbázis  1. BME Wikimédia HTML  
21 A lineáris algebra alkalmazásai PDF HTML XML
22 Exercise Book to "Probability Theory with Simulations" PDF HTML XML
23 Gépi tanulási módszerek a statisztikában (angolul) PDF HTML XML
24 Numerikus módszerek példatár PDF HTML XML
25 Multilinearis es homologikus algebra alkalmazasokkal  PDF HTML XML
26 Glimpses of mathematics for students in cognitive science  PDF HTML XML
27 Feladattár a Bevezető matematika című felzárkóztató tantárgyhoz PDF HTML XML
28 Félcsoportelmélet  PDF HTML XML
29 Optimalizálási rendszerek PDF HTML XML
30 Algebrai nyelv és kódelmélet PDF HTML XML
31 Villamosmérnöki tárgyakhoz adaptált haladó matematika alcím: A matematika Villamosmérnöki
alkalmazásairól - példákon keresztül 
PDF HTML XML
32 Geometria és modellek (hiperbolikus geometria modellezésnek eszközei) PDF HTML XML
33 Elmeszeletek PDF HTML XML
34 Analízis 2. Informatikusoknak.  PDF HTML XML
35 Építész matematika 2. PDF HTML XML
36 Valószínűségszámítás 1. matematikusoknak és fizikusoknak PDF HTML XML
37 Feladelme (feladatgyűjtemény továbbfejlesztés) PDF HTML XML
38 Új munkatársak módszertani felkészítése az oktatásban való részvételre PDF HTML XML
39 Ábrázoló geometria példákon keresztül II. PDF HTML XML
40 Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából PDF HTML XML
41 Measurements in COMPASS tokamak plasmas PDF HTML XML
42 Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából (magyar, angol) PDF HTML XML
43 Bevezetés a fúziós plazmafizikába PDF HTML XML
44 Collisional transport in magnetized plasmas MOODLE    
45 Fúziós nagyberendezések  (magyar, angol) PDF HTML XML
46 Fúziós projektlabor PDF HTML XML
47 Az elméleti plazmafizika alapjai  (magyar, angol) PDF HTML XML
48 Magnetohidrodinamika alacsonydimenziós rendszerekben  (magyar, angol) PDF HTML XML
49 Global Reaktor Calculations PDF HTML XML
50 Bevezetés a transzportelméletbe  (magyar, angol) PDF HTML XML
51 Sugárbiológia PDF HTML XML
52 Modern algebrai módszerek fizikai alkalmazása PDF HTML XML
53 Nemparaméteres statisztika PDF HTML XML
54 Számítástudomány alapjai PDF HTML XML
55 Adatbányászat PDF HTML XML
56 Algoritmus elmélet előadás PDF HTML XML
57 Adatbázisok elmélete, előadás fóliák PDF HTML XML
58 Nyelvek és automaták PDF HTML XML
59 Összevont fizikai laboratóriumok PDF HTML XML
60 Elektronika laboratórium  tananyag PDF HTML XML
61 Számítógépes alapismeretek gyakorlati tananyag PDF HTML XML
62 Modern fizika laboratórium tananyag PDF HTML XML
63 Elektrodinamika  BSC PDF HTML XML
64 Elektronika és méréstechnika tankönyv  PDF HTML XML
65 Fizikai mérési módszerek tankönyv PDF HTML XML
66 A biofizika alapjai tankönyv PDF HTML XML
67 Általános relativitáselmélet   tankönyv PDF HTML XML
68 Nemlineáris dinamika és káosz: szimulációs programok PDF HTML XML
69 Fizikatörténeti szöveggyűjtemény         PDF HTML XML
70 Biostatisztika PDF HTML XML
71 Elemi matematika példatár PDF HTML XML
72 Absztrakt harmonikus analízis PDF HTML XML
73 Numerikus modellezés és közönséges differenciálegyenletek (angol nyelven) PDF HTML XML
74 Matematika módszertani példatár PDF HTML XML
75 Analízis jegyzet PDF HTML XML
76 Topologikus vektorterek és normált algebrák PDF HTML XML
77 Többdimenziós statisztika számítógépes módszerei  PDF HTML XML
78 Klasszikus differenciálgeometria PDF HTML XML
79 Differenciálegyenletek és dinamikai rendszerek (angol nyelven PDF HTML XML
80 Differenciálegyenletek. Feladatgyűjtemény PDF HTML XML
20_2 Nanofizika tudásbázis  2. ELTE PDF HTML XML